Elena Cano a Evaltrends
22 febrer, 2020

La professora Elena Cano ha realitzat una ponència convidada en una taula rodona sobre Tasques d'Avaluació Justes i Sostenibles a  EvalTrends 2020, celebrat a Cadis, de l'25 a l'27 de febrer de 2020. També ha presentat les comunicacions "Els processos d'avaluació entre iguals com estratègia per al desenvolupament de l'judici avaluatiu dels estudiants universitaris" (Pons, l .; Cano, e .; Fernández, M .; Cabrera, N.) i "Percepció dels estudiants sobre el paper dels iguals en el desenvolupament de l'alfabetització en avaluació Comunicació oral "(Cano, E; Ion, G.).